A saúde empeza polo que comemos

Un dos pes da nosa saúde é a nosa comida. Pero ¿de qué calidade de comida falamos?

Un dos pes da nosa saúde é a nosa comida. Pero ¿de qué calidade de comida falamos?

“A Horta Albeitaría”
CONTIDOS DE FORMACIÓN E CALENDARIO DE ENCONTROS
Datas de encontros por confirmar
Parte teórica
1. Labores para ter a nosa horta. Ferramentas. Non laboreo.
2. ¿Por qué abonamos e con qué?
3. Clima e hortas.
4. Regos.
5. Calendario lunar. Importancia na horta e nas colleitas.
6. Compostaxe.
7. Planificación dunha horta para comer ao longo de todas as estacións.
8. Calendario de cultivos.
9. Asociación de cultivos na nosa horta.
10. Os semilleiros. Tipos e épocas. Sementes ou plantóns para as nosas hortas. OXMs.
11. Plagas e enfermedades. Coñece-las e aborda-las.
12. Nocións básicas dos diferentes cultivos de hortalizas e dos seus coidados.
13. Variedades de hortalizas para plantar por temporada
14. Principios para gardar as hortalizas colleitadas todo o ano

Parte práctica

• Preparación da terra da horta
• Manexo de ferramentas na horta
• Manexo e instalación de sistemas de rego eficientes, sostibles, baratos e cómodos.
• Calendario lunar e planteamento da horta de cada usuario ou usuaria/ comunitaria.
• Semilleiros en horta e en caixoneiras.
• Distribución dos cultivos na horta.
• Plantación e sementeira das hortalizas de cada época na horta.
• Observación de plagas e enfermedades na horta.
• Tratamentos e dosis en ecolóxico.
• Elaboración de preparados para a horta
• Compostaxe.

CURSOS MONOGRAFICOS

1. CONSERVAS CASEIRAS E ECOLÓXICAS DE HORTALIZAS. ( 8 HORAS.)
2. CONSERVAS CASEIRAS E ECOLÓXICAS DE FROITAS. (4 HORAS.)
3. CONSERVAS CASEIRAS E ECOLÓXICAS DE CARNES. (4 HORAS.)
4. CONSERVAS CASEIRAS E ECOLÓXICAS DE PEIXES, MOLUSCOS E MARISCOS. (4 HORAS.)
5. FRUTICULTURA: ENXERTOS DE VERÁN E DE PRIMAVEIRA. (8 HORAS)
6. FRUTICULTURA. PODA DE INVERNO E DE VERÁN. (8 HORAS)
7. FRUTICULTURA: PLANTACIÓNS E COIDADOS. (4 HORAS)
8. AVICULTURA ECOLÓXICA . ( 4 HORAS)
9. COCIÑA CON HORTALIZAS. (4 HORAS)
10. COCIÑA CON ALGAS E ESPECIAS. (4 HORAS)
11. APROVEITAMENTO MÚLTIPLE DAS MAZÁNS. (8 HORAS)
12. PLANTAS SILVESTRES APROVEITABLES NAS NOSAS VIDAS. (4 HORAS)
13. TALLER PARA PEQUES: XOGANDO CON FROITAS E HORTALIZAS (4 HORAS)